Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Allan Møller Hansen

amh@cabinplant.com

Ansvarsområde:

Ledelse, hjemmeside, diverse kontakter til omverdenen og grundejerne.

Veje og dræn

Sekretær

Tage Rasmussen

tagerasmussen@live.dk

Ansvarsområde: Grundejerkartotek, referater og nøgleadministration. Meddelelser vedr. køb og salg af sommerhuse.

Næstformand

Bo Ravn

boravnprivat@gmail.com

Ansvarsområde:

Veje og dræn.


Bestyrelsesmedlem

Jesper Joensen

tramalzoking@gmail.com

Ansvarsområde:

Broer og fællesarealer.

Kasserer

Finn Nielsen

baroni@live.dk

Ansvarsområde:

Regnskab og budget,opkrævning og kontakt til Fritidshusejernes 

Landsforening.